Search "cấy ghép răng implant all on 4"

  Doctor related to "cấy ghép răng implant all on 4"


Did not find doctor you requested......


  Posts related to "cấy ghép răng implant all on 4"


Cấy ghép Implant All on 4- Giải pháp phục hình răng toàn hàm

  • 2017/10/25
  • 317

Implant All on 4 được xem là giải pháp cấy ghép răng Implant hiệu quả chỉ với 4 trụ Implant dành cho trường hợp mất răng toàn hàm một cách an toàn và nhanh chóng.

Read More

  Album related to "cấy ghép răng implant all on 4"Did not find the album you requested......


Tiến sĩ – Bác sĩ Võ Văn Nhân


Tốt nghiệp chương trình Master Implant trường Đại Học UCLA - Hoa Kỳ

Thành tựu:

Bác sĩ Việt Nam đầu tiên phẫu thuật phẫu thuật cấy ghép Implant và cấy ghép răng cho những người không có răng bẩm sinh.

Chi tiết liên hệ:


    807 đường 3/2 - Phường 7 - Quận 10 - Tp. HCM

  drnhan@hotmail.com - drnhan1@hotmail.com

    +84 989016780

   (+84.28) 39570229 – (+84.28) 39575569